İnsan Performans Teknolojisi Uygulamalarındaki Teknolojik Müdahaleler


KOKOÇ M., YILMAZ T. K., Göktaş Y.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.1-12, 2015 (Peer-Reviewed Journal)