Türkiye'de Kur ve Enflasyon İlişkisi Üzerine bir İnceleme


TERZİ H., ZENGİN H.

Marmara Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, vol.1, no.1, pp.3-16, 1996 (Peer-Reviewed Journal)