Ökse otu (Viscum Album L.)’xxnun sarıçam odununun bazı Mekanik özelliklerine etkisi


AY N., ULUSOY H., PEKER H.

Research Journal of agricultural Sciences, 2017 (Peer-Reviewed Journal)