Kavşaklardaki Yatay Kurplarda Gerçek Hız Verileri ile Sürücü Davranışlarının Belirlenmesi: Hollanda Örneği


TÜRE KİBAR F., Farah H., Wegman F.

ROTRASA 2015-Road and traffic safety congress-Sürdürülebilir ulaşım için yol ve trafik güvenliği kongre, fuar ve sergisi, Ankara, Turkey, 7 - 08 December 2015, pp.1-9

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-9

Abstract

Roads have tangent parts which are straight sections and horizontal curves which connect  transition parts to each other. Horizontal curves are highly risky part of roadways. When drivers approach a curve, they want to continue their ways by confidently and to arrange their speed according to the structure of roadway. Therefore, road geometries must be designed to meet driver expectancies for providing road safety.

 

Providing of design consistency on roads helps to reduce accident risk. With design consistency, speed is provided to be in certain limitations when especially passing from straight parts to curves. In the evaluation of design consistency, operating speed (V85) which is known the 85% of the distribution of observed vehicle speed at free flow conditions and dry road surface is considered. This study which was conducted in the Netherlands as a part of the project and trajectory data of vehicles driving 29 curves at 6 different interchanges were taken from a camera mounted underneath a helicopter. The driver behaviors in horizontal curves at interchanges can be defined with these real speed data, the real relationships between road geometries, accidents and operating speed can be determined and the deficient precautions can be taken for providing road safety.

 

The information about the study which was conducted in the Netherlands was given in this paper and the other studies which can be done with this study’s data were presented. It is thought that this paper can be considered as a case study for providing road safety, defining of real driver behaviors, establishing the relation between road geometric features and operating speed, and making some other studies for preventing road accidents in Turkey.

Yollar düz olarak devam eden aliymanlar ile bunları birbirine bağlayan yatay kurplardan oluşmaktadır. Yatay kurplar ise yüksek kaza riskinin olduğu yol bölümleridir. Kurplara yaklaşan sürücüler birbirini takip eden kurp elemanları üzerinde güvenli bir şekilde yollarına devam etmek ve hızlarını yolun yapısına göre ayarlamak isterler. Dolayısıyla, yol güvenliğinin sağlanması için yol geometrisinin, sürücülerin beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.

 

Yollarda tasarım sürekliliğinin sağlanması kaza riskinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Tasarım sürekliliği ile özellikle düz yol kesimlerinden kurbalara geçişlerde hızın belli sınırlarda olmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Tasarım sürekliliğinin değerlendirilmesinde, serbest akım koşullarında kuru yolda taşıtların gözlemlenen hızlarının dağılımının % 85’i olarak belirtilen işletme hızı (V85) dikkate alınmaktadır. Hollanda’da yapılan bir proje kapsamındaki bu çalışma ile bir helikopterin altına yerleştirilen kamera sayesinde elde edilen 6 farklı kavşaktaki 29 kurpda çok sayıdaki sürücüye ait sürekli hız verileri elde edilmiştir. Bu gerçek hız verilerinden, kavşaklardaki kurplarda sürücü davranışlarının belirlenmesinde yararlanabilecek, yol geometrisi, kazalar ve işletme hızı arasındaki gerçek ilişkiler belirlenebilecek ve yol güvenliğinin sağlanması için gerekli olan önlemler alınabilecektir.

 

Bu bildiri ile Hollanda Delft Teknoloji Üniversitesi’nde yapılan bu çalışma hakkında bilgi verilmiş ve bu çalışma sonrasında elde edilen veriler ile yapılabilecek diğer çalışmalardan bahsedilmiştir. Bu bildirinin, ülkemiz yollarında yol güvenliğinin sağlanması, gerçek sürücü davranışlarının belirlenmesi, yol geometrisi ile işletme hızı arasındaki ilişkilerin kurulması ve kazaların önlenmesi için yapılabilecek çalışmalar yönünden bir örnek niteliğinde olabileceği düşünülmektedir.