İntrauterin okskarbazapin ve gabapentin maruziyetinin postnatal dönemde beyin dokusunda apopitotik etkisinin akım sitometrik incelemesi


Erişgin Z., TEKELİOĞLU Y.

23. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye