THE FIRST MARTYR’S DEPUTIES OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY


Üçüncü U.

Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.12, pp.431-440, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 12
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, Index Copernicus, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.431-440
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

The Grand National Assembly of Turkey was opened on April 23, 1920. The deputies. had been
elected from different parts of Turkey. There were Izzet and Ziya Beys between the representatives of Trabzon
province. Izzet and Ziya Beys had set out for participate in the Grand National Assembly of Turkey. But They
were martyred by a bandit group in Samsun. They became the first martyrs of the Grand National Assembly of
Turkey. In this study, will be given information about the process death of Izzet and Ziya Bey.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıtı. Türkiye’nin deiik yerlerinden
milletvekilleri seçilmiti. Trabzon vilayetinin temsilcileri arasında Ziya ve zzet Beyler de vardı. Ziya ve zzet
Beyler Türkiye Büyük Millet Meclisine katılmak için yola çıkmılardı. Fakat Samsun’da bir ekıya grubu
tarafından ehit edilmilerdi. Böylece onlar Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk ehitleri olmutu. Bu çalımada
zzet ve Ziya Bey’lerin ölüme giden süreçleri hakkında bilgi verilecektir.