DARÜLFÜNUNDAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE ZORUNLU GÖÇ, MADUNLUK ve BİR ŞİİR


Creative Commons License

Caner F.

TÜRÜK International Language, Literature and Folklore Researchers Journal, vol.1, no.14, pp.14-24, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

As there is variety in the causes of migration, there are various types of migration which are widelyexplored and discussed. Besides, there is a
type of migration which emanates from an abrupt change, independent of the migrants’ will, in the (back) ground on which they are situated or the context encompassing them without replacement or mobility; such sort of migration takes place merely in peculiar historical situations. In case the official alphabet of a country is altered, the nation goes through a forced alphabet migration. Likewise, the citizens of a destroyed or overthrownstate experiences a coerced state migration by becoming the citizens of a different state. In such cases, people experience migration without replacement. Darulfunun Reform Act of 1933 caused a coerced migration, that is to say, an exile for the teachers dismissed from the institution. Additionally, the students at Darulfunun had to transfer from Darulfunun to Istanbul University immediately and involuntarily. This article explores the effects of the abovementioned “migration without replacement” on the ignored subordinates through the analysis of a poem written by a medical student receiving education at Darulfunun in 1933 when the purge took place. This article, first, presents general information about Darulfunun Reform Act of 1933.

Göçün farklı sebepleri olduğu gibi hakkında pek çok inceleme yapılmış farklı türleri de vardır. Bununla birlikte, insanların bir yerden bir yere gitmemelerine rağmen, üstünde bulundukları zeminin ya da içinde yer aldıkları bağlamın kendi iradelerinden bağımsız olarak birdenbire değişmesinden kaynaklanan bir tür göç vardır ki bu tür bir göç ancak kendine özgütarihsel durumlarda ortaya çıkar. Bir devletin resmi alfabesinin değişmesi hâlinde bir millet zorunlu bir alfabe göçü yaşar. Yıkılan bir devletin vatandaşları,yeni bir devletin vatandaşı olmakla zorunlu bir devlet göçü yaşar. Bu tür durumlarda insanlar yer değiştirmeksizin göç ederler. 1933 yılında Türkiye’de gerçekleşen Darülfünun Reformu, kurumdan atılan hocalar için alışılmış anlamıyla bir zorunlu göçe, bir sürgüne sebep olmuştur. Bununla birlikte 1933’te Darülfünunda öğrenim gören öğrenciler de birdenbire ve kendi iradeleri dışında Darülfünundan İstanbul Üniversitesine geçiş yapmak zorunda kalmışlardır. Bu makalede bu tasfiyenin gerçekleştiği 1933 yılında Darülfünunda öğrenim görmekte olan bir tıp öğrencisinin kaleme aldığı bir şiir üzerinden söz konusu yer değiştirmeksizin göçüngöz ardı edilen madunlar üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.