İmpairment of arterial stiffness and myocardial functions in patients with lichen planus


AKSU ARICA D. , BAYKAL SELÇUK L. , ŞAHİN M.

7. Kahekon Uluslarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11 - 14 Ekim 2018