Sehî Bey'in Heşt Behişt Tezkiresinde Gazel Türü ile İlgili Yapılan Değerlendirmelerde Kullanılan Eleştirel Üslup


YILMAZ G. A.

Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences, vol.1, no.1, pp.59-62, 2011 (Peer-Reviewed Journal)