TR90 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA PROGRAMINDA YER ALAN İLLERDE FAALİYET GÖSTEREN İMALATÇI FİRMALARDA SERMAYE BÜTÇELEMESİ UYGULAMALARI.


DAĞLI H., EYÜBOĞLU K.

Gümüşhane Üniversitesi SBE Dergisi, vol.1, no.2, pp.59-78, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Gümüşhane Üniversitesi SBE Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.59-78
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study is analyzing the approach of firms’ capital budgeting in 6 cities (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize and Trabzon) which are involved in TR90 Level 2 Development Programme. For this purpose a survey form has been prepared and applied to 71 manufacturing firms in these 6 cities. Findings from this 
study; commonly used method is payback period method for evaluating the investment project among these firms in 6 cities. Calculating the cost of capital, firms commonly use cost of debt. It is determined that firms are primarily using 
percentage of sales method for calculating the cash flow in the future from investment project. Evaluating the investment project, firms primarily use scenario analysis method for considering the risk. Also as a result of statistical 
analysis, it is identified that there isn’t any meaningful relation among educational level and using the scientific project evaluating methods. 
 
Bu çalışmanın amacı; TR90 Düzey 2 Kalkınma Programında yer alan 6 ildeki (Artvin, Giresun, 
Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) imalatçı firmaların sermaye bütçelemesi sürecindeki tutumlarını araştırmaktır. Bu amaçla anket formu hazırlanmış ve bu 6 ildeki toplam 71 imalatçı firmaya uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; 6 ilde faaliyet gösteren imalatçı firmalar arasında yatırım projesideğerlendirmede en çok kullanılan yöntem; geri ödeme süresidir. Sermaye maliyeti hesaplanmasında firmaların en çok kullandığı maliyet; borç maliyetidir. Firmaların yatırım projesinin gelecekte sağlayacağı nakit akışını hesaplamada ise en çok satışların yüzdesi yöntemini kullandıkları belirlenmiştir. Yatırım projesi değerlendirmede riskin dikkate alınması hususunda  olasılık analizi firmalarca en çok kullanılan analiz yöntemidir. Ayrıca yapılan istatistiksel analiz sonucu, eğitim düzeyi ile yatırım projesi değerlendirme yöntemlerinin kullanımı arasında anlamlı bir ilişki elde edilememiştir.