The Effect Of Countries’ Corruption Degree On Foreign Direct Investment Entry Modes


İlhan Nas T., Kalkan N.

Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.70-94, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Yönetim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.70-94
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yolsuzluk derecesinin evsahibi ülkelere yeşilalan veya kahverengialan yatırımı şeklinde yapılan DYY giriş şekilleri üzerindeki etkisini incelemektir. Söz konusu etki hükümetlerin etkinliği, politik istikrar, uygulamaların mevzuata uygunluğu ve hukukun üstünlüğü gibi bazı kurumsal etkenler de dikkate alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. 120 ülkeye ait veriler kullanılarak yürütülen ve regresyon analizi ile test edilen araştırma sonuçlarına göre; evsahibi ülkelerde yolsuzluk derecesinin yüksek olması bu ülkelere yapılan yeşilalan yatırımlarını olumlu yönde etkilemektedir. Kahverengialan yatırımları ise daha çok yolsuzluk derecesi düşük olan ülkelerde giriş yöntemi olarak tercih edilmektedir. Bu araştırmanın sonuçları, ülkelerin kurumsal yapılarının DDY’lerin bu ülkelere giriş şeklini belirleyebileceğini ifade etmektedir.