Ulubey (Ordu) Yöresi Eosen Yaşlı Çarpışma Volkanitlerinin Gelişiminde Etkili Olan Magmatik Olayların Jeokimyasal ve İzotopik Modellenmesi, KD Türkiye


TEMİZEL İ., ARSLAN M.

III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiri Özleri Kitabı, Bursa, Turkey, 16 - 18 October 2008, pp.20-21

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.20-21
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes