Manyetik Özellik Gösteren Gömülü Bir Cismin Sınır Analizi ve NTG Yöntemleriyle Konumunun Belirlenmesi


Elmas A., Babacan A. E.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.14, pp.196-202, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada yüzeye yakın gömülü bir cismin yerinin belirlenmesi test edilmiştir. Bu kapsamda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni kampüs alanı içerisinde uygulama alanı olarak seçilen bir sahaya daha önceden boyutları ve konumu belli olan kullanım süresi bitmiş bir adet metalik özelliğe sahip MR cihazı test amaçlı olarak gömülmüştür. Bu cihazın gömülü olduğu alanda birçok profilde, toplam manyetik alan ölçüleri alınmış ve alınan ölçülerden elde edilen veriler haritalanmıştır. Sonra, toplam manyetik alan verilerine kutba indirgeme işlemi uygulanmış ve elde edilen yeni veriler haritalanmıştır. Kutba indirgenmiş verilere analitik sinyal, toplam yatay türev ve birinci düşey türev teknikleri uygulanmıştır. Daha sonra, kutba indirgenmiş veri haritasında belirlenen, gömülü cisim üzerinden geçen bir profil seçilerek, bu profildeki verilere normalize tam gradyent (NTG) yöntemi uygulanmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda gömülü cismin yanal sınırları ve derinliği belirlenebilmiştir.