Toluen ve Skunk Toksisitesine bağlı gelişen uzamış kardiyak arrestin başarılı resüsitasyonu


ŞAHİN A. , ÖZER V. , TATLI Ö. , akkaya f., KAPLAN Ş.

4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017