Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Resimleriyle Baba Tarafından Uygulanan Duygusal ve Psikolojik İstismara Bir Bakışı


ÇALBAYRAM N., ALTUNDAĞ S., KAHRİMAN İ. , küçük S.

5.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya, Türkiye., 1 - 03 Kasım 2013