Turizm Gelirleri ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği


TERZİ H., TÜTÜNCÜ A.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, pp.79-107, 2017 (Peer-Reviewed Journal)