Rekabete Açık Hinterlantlarda Konteyner Limanı Seçimi


AKBAYIRLI K., DEVECİ D. A., BALCI G., KURTULUŞ E.

Journal of Eta Maritime Science, vol.4, no.3, pp.249-265, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Journal of Eta Maritime Science
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.249-265
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Port competition has become fiercer with each passing day due to the developments in hinterland networks, port innovations at ports, port privatization policies and the changing specific service expectations of port users. This competitive environment has led to shifting the hinterland areas from captivity to contestability. The customer focus in determining the level of service quality and service diversity is crucial to gain a share from such contestable and competitive hinterlands. Therefore, the main aim of this study is to determine port selection criteria of port users and to develop a model for measuring selection criteria of port users in contestable hinterlands. A confirmatory factor analysis was applied to develop a model for port selection in a contestable hinterland. The model includes 7 main constructs and total 32 criteria. The model reveals that competitiveness of ports in contestable hinterlands is not only affected by ports' own services but external ones such as number and frequency of shipping lines calling at the port are also vital.
Gelişen hinterlant bağlantıları, liman inovasyonları, liman özelleştirme politikaları ve liman kullanıcılarının değişen özel beklentileri nedeniyle liman rekabeti her geçen gün daha çetin bir hal almaktadır. Bu rekabetçi ortam liman hinterlantlarının kazanılmış olmaktan çıkıp rekabete açık olmalarına yol açmıştır. Bu rekabete açık ve rekabetçi hinterlantlardan pay almak için hizmet kalitesinin düzeyinin ve servis çeşitliliğinin belirlenmesinde müşteri odaklı olmak elzemdir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, rekabete açık hinterlantlardaki liman kullanıcılarının liman seçim kriterlerini araştırmak ve bu liman kullanıcılarının seçim kriterlerini ölçen bir model geliştirmektir. Rekabete açık hinterlantlarda liman seçimine ilişkin bir model geliştirmek için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Model 7 ana çatı ve toplam 32 kriterden oluşmaktadır. Model, rekabete açık alanlarda limanların rekabetçiliğinin sadece hizmet tabanlı etmenlerden etkilenmediğini ayrıca, limana uğrak yapan hatların sayısı ve sıklığı gibi dış faktörlerin de oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır.