Küresel Kentler


Creative Commons License

Alptekin M. Y.

in: Şehir Sosyolojisi, Doç. Dr. M. Yavuz ALPTEKİN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.243-266, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.243-266
  • Editors: Doç. Dr. M. Yavuz ALPTEKİN, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma Şehir Sosyolojisi üzerine metodolojik olarak Türkiye’de yapılmış en kapsamlı çalışmalardan birisidir. Kitapta on dört bölümde işlenmiş on altı başlık bulunmaktadır. Zira bölümlerden ikisi iki ayrı başlıktan oluşmaktadır. Bununla birlikte kitap Efradını cami, ağyarını mani bir tarzda titizlikle yazılmış olup, kitabın hacmini ve sayfa sayısını artıracak gereksiz konu ve tartışmalara girilmeksizin, bir Şehir Sosyolojisi kitabında bulunması gereken konu ve hususlar her bir bölümün yazarı tarafından ustalıkla işlenmiş bir uzmanlık eseridir. Editörün yazdığı iki bölüm hariç, her bir bölüm, Türkiye’deki on beş farklı üniversiteden konunun uzmanı farklı bir akademisyen tarafından kaleme alınmıştır. Kitap üniversitelerin Sosyoloji, Kamu Yönetimi ve Mimarlık gibi bölümlerinde ilgili derslerin eğitim materyalini sağlayabilecek metodolojiye sahip olduğu gibi; Kent, Kentleşme ve Kent hayatının farklı boyutlarını araştıran çeşitli düzeylerden akademisyen ve araştırmacıların konu özelindeki bilimsel bilgi ihtiyacını karşılayabilecek derinlikte ve son olarak bu konuları bilimsel kitaplardan okuyarak nitelikli bir malumat edinmek isteyecek meraklı okuyucuların ihtiyacını da karşılayabilecek sadelikte komple bir kitaptır. Kitabın içerisinde yer alan ve on dört bölümde işlenen on altı ana başlığa göz atıldığında bu husus daha iyi anlaşılabilecektir. Kitaptaki bölüm başlıkları sırasıyla şöyle sıralanmaktadır;

KENTİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ

KENT SOSYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SELÇUKLU’DAN CUMHURİYET’E ANADOLU TÜRK KENTLEŞME DENEYİMİ VE KENTSEL MEDENİYETİMİZİN TEMEL KARAKTERİSTİKLERİ

SELÇUKLU VE OSMANLIDA ZANAATKÂRLARIN KENTLEŞMEYE VE KENT KÜLTÜRÜNE KATKILARI

KENT KURAMLARI

KENTLEŞME VE MODERNİTE

KENT HAYATI VE KENT KÜLTÜRÜ

BİR KENTLEŞME DİNAMİĞİ OLARAK GÖÇ

KENT KAPİTALİZM VE İKTİSADİ HAYAT

KENTSEL YOKSULLUK

KENT(LEŞME) VE SİYASET

KÜRESEL KENTLER

MODERN KENT SANAYİLEŞME VE GECEKONDU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇEVRE VE KENT(LEŞME): SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL ADALET

YENİ KENTLEŞME TRENDLERİ VE GELECEĞİN KENTLERİ