Kurumsal Yönetim Endeksi Performans Değerlendirmesi: Türkiye Örneği


DAĞLI H. , Ayaydın H., EYÜBOĞLU K.

MUFAD, ss.18-31, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: MUFAD
  • Sayfa Sayıları: ss.18-31

Özet

Kurumsal yönetim, günümüzde tüm dünyada oldukça popüler olan modern bir yönetim anlayışıdır. Dünyada kurumsal yönetim alanında belirli bir çerçeve oluşturmaya yönelik olarak birçok ülke yürürlükte olan mevzuatını, en iyi kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden şekillendirmektedir. Dünyadaki uygulamalara paralel olarak, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yönetim ilkelerini oluşturmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) da SPK’nın oluşturduğu bu kurumsal yönetim ilkeleri ışığında İMKB’de işlem görmekte olan halka açık anonim şirketleri söz konusu ilkeleri uygulama yönünde desteklemek amacıyla kurumsal yönetim ilkelerine uyumu derecelendirerek bir “kurumsal yönetim endeksi” hesaplama çalışmalarına başlamıştır. İMKB kurumsal yönetim endeksi, derecelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen değerleme sonucu kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu en az 6 olan ve gözaltı pazarı dışındaki pazarlarda işlem gören hisselerden oluşan endekstir. Bu çalışmanın amacı, 2007 Eylül – 2009 Kasım dönemi Türkiye’deki kurumsal yönetim endeksini risk-getiri açısından değerlendirmektir. Çalışmada, portföy performans değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan Sharpe, Treynor ve Jensen performans endekslerine yer verilmiş ve her bir performans endeksine göre çalışma kapsamında yer alan endekslerin araştırma dönemi itibariyle performans durumları ortaya konmuştur.