Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi: Kırsal Bölge Örneği


DAŞTAN B., HİNTİSTAN S.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-8, 2018 (Peer-Reviewed Journal)