The Role of International Exchange of Information in Improving of Global Tax Transparency


Aktuğ M., Öz E.

International Journal of Management Economics and Business , vol.17, no.1, pp.115-148, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the globalization process, breaking down of custom barriers and decrease of transportation costs as a result of technological developments have enabled to cross-border commercial activities to be increased in comparison with the past. Globalization has enabled individuals and firms to achieve a high mobility, increasing the possibility of tax evasion and avoidance. In particular, the proliferation of tax havens and harmful preferential tax regimes has triggered international tax competition and threatened public revenues. In an environment where taxpayers can easily cross borders and the powers of tax administrations remain within the country, the most effective solution to ensure global tax transparency is to improve international exchange of information in tax matters. The aim of this study is to reveal the importance of international exchange of information in tax matters in ensuring global tax transparency.

Küreselleşme sürecinde gümrük engellerinin azalması, teknolojik gelişmeler neticesinde ulaşım ve nakliye maliyetlerinin düşmesi sınır ötesi ticari faaliyetlerin geçmişle mukayese edilemeyecek şekilde artmasını sağlamıştır. Küreselleşme ile bireylerin ve firmaların mobilitesinin yükselmesi, vergi kaçırma ve vergiden kaçınma fırsatlarını artırmıştır. Vergi cennetlerinin yaygınlaşması uluslararası vergi rekabetini tetiklemiş ve kamu gelirlerini tehdit eder hale gelmiştir. Mükelleflerin ülke sınırlarını kolaylıkla aşabildiği buna karşılık vergi idarelerinin yetkilerinin ülke içine hapsolduğu bir ortamda küresel vergi şeffaflığının sağlanması için en etkili çözüm yolu, vergi konularında idareler arası bilgi paylaşımının sağlam bir zemine oturtulmasıdır. Bu çalışmanın amacı küresel vergi şeffaflığının sağlanmasında vergi konularında uluslararası bilgi paylaşımının önemini ve bilgi paylaşımında gelinen son noktayı ortaya koymaktır. Küreselleşme sürecinde gümrük engellerinin azalması, teknolojik gelişmeler neticesinde ulaşım ve nakliye maliyetlerinin düşmesi sınır ötesi ticari faaliyetlerin geçmişle mukayese edilemeyecek şekilde artmasını sağlamıştır. Küreselleşme ile bireylerin ve firmaların mobilitesinin yükselmesi, vergi kaçırma ve vergiden kaçınma fırsatlarını artırmıştır. Vergi cennetlerinin yaygınlaşması uluslararası vergi rekabetini tetiklemiş ve kamu gelirlerini tehdit eder hale gelmiştir. Mükelleflerin ülke sınırlarını kolaylıkla aşabildiği buna karşılık vergi idarelerinin yetkilerinin ülke içine hapsolduğu bir ortamda küresel vergi şeffaflığının sağlanması için en etkili çözüm yolu, vergi konularında idareler arası bilgi paylaşımının sağlam bir zemine oturtulmasıdır. Bu çalışmanın amacı küresel vergi şeffaflığının sağlanmasında vergi konularında uluslararası bilgi paylaşımının önemini ve bilgi paylaşımında gelinen son noktayı ortaya koymaktır.