Home Isolation and Contact Follow-Up in the COVID-19 Pandemic


Usta O.

in: , Prof. Dr. Turan SET, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.25-29, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.25-29
  • Editors: Prof. Dr. Turan SET, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Preventive measures for the isolation of COVID-19 patients are the current strategy used 

to prevent the spread of cases. Possible/definitive COVID-19 cases under the age of 50 without hospi-talization indication, mild clinic and without concomitant diseases are followed up at home until symp-toms improve. Patients who are hospitalized and meet the criteria for discharge can also complete their 

recovery period at home. When the patient is sent home, the drugs that will be used for COVID-19 and 

a sufficient number of masks are given to patient by hospital. During discharge, case status of the patient 

is updated as “Discharge, Monitoring at Home” in the Public Health Management System. “Home Mon-itoring Recommendations” of the Ministry of Health should be applied in patients to be followed at 

home. In patients who are followed at home, isolation is terminated at the 14th day following the im-provement of symptoms. Effective use of personal protective equipment, isolation of precise and suspi-cious cases are crucial for protection from contamination. 

COVID-19 hastalarının izolasyonuna yönelik koruyucu önlemler, vakaların yayılmasınıönle-mede kullanılan mevcut stratejidir. Hastaneye yatışendikasyonu olmayan 50 yaşın altında, hafif kliniğe 

sahip ve COVID-19’un ağır seyretmesine sebep olabilecek eşlik eden hastalıklarıolmayan, kötü prog-nostik faktörlerden herhangibirisibulunmayan olası/kesin COVID-19 vakalarısemptomlar düzelene 

kadar uygun tedavibaşlanarak evde takip edilmektedir. Hastaneye yatırılan ve taburculuk kriterlerinita-şıyan hastalar da iyileşme sürelerinievde tamamlayabilmektedirler. Hasta evine gönderilirken ilgilihas-tane tarafından, COVID-19 için kullanacağı ilaçlarıve yeterlisayıda maske verilir. Taburculuk sırasında 

Halk SağlığıYönetim Sistemi(HSYS) kullanıcısıtarafından hastanın HSYS’dekivaka durumu “Ta-burcu, Evde İzlem” olarak güncellenir. Evde izlenecek hastalarda Sağlık Bakanlığı’nın “Evde Hasta 

İzlem” önerileriuygulanmalıdır. Evde takip edilen hastalarda izolasyon, semptomların düzelmesinitakip 

eden en erken 14. günde sonlandırılır. İnsanların temasının azaltılması, kesin ve şüphelivakaların izo-lasyonu ve bulaştan korunmak için kişisel koruyucu ekipmanların etkin kullanımısalgın ile mücadelede 

çok büyük öneme sahiptir.