Laminant Parkelerin Tercih Edilme Nedenlerinin Cinsiyet Açısından Araştırılması: Artvin İli Örneği


Ersen N., AKYÜZ İ., Atılgan A.

Selçuk Üniversitesi Teknik Online Dergisi, vol.1, pp.652-663, 2015 (Peer-Reviewed Journal)