Siber Güvenlik ve Çevre İlişkisi


Creative Commons License

Güntay V.

in: Türkiye'de Çevre Politikaları-Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eksik Halkayı Tamamlamak, Hergüner B.,Kalkan E., Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.139-160, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Nobel Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.139-160
  • Editors: Hergüner B.,Kalkan E., Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No

Abstract

Uluslararası ilişkiler temel olarak göstermiş olduğu interdisipliner özellikle beraber politik alanın tüm araçlarıyla tartışılır hale gelmiştir. Uluslararası anlamda aktörlerin birbirleriyle olan mücadeleleri bu araçların çeşitlenmesindeki en önemli sebeplerin başında gelmektedir. Uluslararası güvenlik temelinde tartışma aritmetiği bulan siber güvenlik ve çıktıları değişen dünya açısından politik arenada kendisini fazlasıyla hissettirmektedir. Çıkar mücadelesinin merkezde olduğu düzey, siber güvenlik ve temelindeki araçlarla güç mücadelesinin ana aktörleri olma özelliğini koruyan devletlerin ajandasında üst sıralara yükselmiştir. Özellikle nükleer ve konvansiyonel unsurlara dayalı caydırıcılık, fiziksel unsurlara dayalı zararı düşük yoğunluklara indiren fakat etkili bir araç bütünlüğü sunan siber saldırıları bir tercih haline de dönüştürmüştür. Siber mücadelenin devletler arasındaki ilişkilere etki ettiğine dair birçok veri mevcuttur. Siber alanın uluslararası ilişkiler boyutunda tartışıldığı ve artık “siber politikalar” adıyla çalışma bütünlüğüne kavuşan bu veriler bütünü güncel çalışmalar açısından ciddi bir artış göstermektedir. Siber savaş kavramı ne kadar tartışmalı bir kavram olursa olsun uluslararası aktörlerin siber alan içerisinde çeşitlendiği ve bu durumun uluslararası ilişkilerde etki araçlarına dönüştüğü bir gerçekliktir. Bu etki araçları içerisinde uluslararası politika açısından yükselen siber alan caydırıcılık konseptiyle de bir seçenek haline dönüşmüştür. Caydırıcılık merkezinde yer almaya başlayan siber güvenliğin etkilediği önemli faktörlerden birisi de kritik altyapılar ve bağlı olduğu çevredir. Birçok altyapı sisteminin farklı yazılım ve araçlarla entegre olduğu siber uzay birçok uluslararası kuruluşun ve devletin inceleme alanı arasındadır. Başta enerji nakil hatları olmak üzere kritik altyapılar karşılaşacağı sorunlarla birlikte çevreyi tehdit etmektedir. Bu konuda teknik bir gelişimin olduğu açıktır fakat politik anlamdaki öncelik ve bilinç ayrı bir farkındalığı gerektirmektedir. Bu çalışma dahilinde kritik altyapılar ve çevre ilgisi, siber uzay özelinde incelenecektir.