Tortum Gölü (Erzurum) kuzeyindeki Üst Kretase kumtaşlarının sedimanter petrografik ve dokusal özellikleri


Kandemir R., KORKMAZ S.

Fırat Üniv. Jeoloji Müh. 20. Yılı Semp., vol.., pp.79-89, 1998 (Peer-Reviewed Journal)