Determination of Allergenic Pollens in the Atmosphere of Trabzon Province by Volumetric Method


Creative Commons License

ALTUNOĞLU M. K., ŞAHİN Ü., KARATAŞ M., YILMAZ S., Akpınar S., Akdoğan G. E., ...More

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.3, pp.1364-1374, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, airborne pollen grains of Trabzon were investigated using a volumetric trap VPSS 2000 (Lanzoni) from 01st January 2016 to 31st December 2016. During one-year study period, a total of 29150 polen m-3 belonging to 45 taxa were recorded. From identified taxa, 24 belong to arboreal (69.78%) and 21 taxa to non-arboreal (30.00%) and unidentified pollen grains (0.23%). In the investigated area, from arboreal plant taxa Alnus sp. (23.06%), Cupressaceae-Taxaceae (19.29%), Pinaceae (11.59%), Betula sp. (5.91%), Platanus sp. (3.38%), Quercus sp. (1.67%), Ulmus sp. (1.16%), Fraxinus sp. (1.05%) and from non-arboreal plant taxa Poaceae (13.56%), Urticaceae (7.10%), Boraginaceae (2.12%), Rumex sp. (1.92%), Mercurialis sp. (1.36%), and Artemisia sp. (1.25%) were responsible for the greatest amounts of pollen grains during the study period. The maximum pollen concentration of investigated area is recorded in February (38.39%), March (11.88%) and April (15.67%).
Bu çalışmada, Trabzon ili atmosferinde bulunan polenler 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında volumetrik yöntemle VPSS 2000 (Lanzoni) cihazı kullanılarak araştırıldı. Bir yıllık çalışma süresince 45 taksona ait toplam 29150 polen m-3 Trabzon atmosferinde kaydedildi. Tespit edilen bu taksonların 24’ünün odunsu bitkilere (%69.78), 21’inin otsu bitkilere (%30.00) ve tanımlanamayan (%0.23) polenlere ait olduğu belirlendi. Çalışılan bölgede yoğun olarak saptanan odunsu taksonlar; Alnus sp. (%23.06), Cupressaceae-Taxaceae (%19.29), Pinaceae (%11.59), Betula sp. (%5.91), Platanus sp. (%3.38), Quercus sp. (%1.67), Ulmus sp. (%1.16) ve Fraxinus sp. (%1.05) olarak saptandı. Otsu bitkiler ise; Poaceae (%13.56), Urticaceae (%7.10), Boraginaceae (%2.12), Rumex sp. (%1.92), Mercurialis sp. (%1.36) ve Artemisia sp. (%1.25) olduğu belirlendi. Çalışılan bölgede polen yoğunluğunun en fazla olduğu aylar Şubat (%38.39), Mart (%11.88) ve Nisan (%15.67) olarak belirlendi.