Fen Öğretmen Adaylarının Çözelti Hazırlama ve Laboratuar Malzemelerini Kullanma Yeterliliklerinin Belirlenmesi


Coştu B., Ayas A., ÇALIK M., ÜNAL S., KARATAŞ F. Ö.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.65-72, 2005 (AHCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Scopus, Academic Search Premier, IBZ Online, International Bibliography of Social Sciences, American History and Life, ATLA Religion Database, Historical Abstracts, Humanities Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, vLex, Worldwide Political Science Abstracts, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.65-72
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

 Teachers conducting laboratory activities should acquire some knowledge and skills during their university education. The aim of this study is to determine competences of preservice teachers about preparation of solutions and use of laboratory tools. The sample of this study consists of preservice teachers in the departments of chemistry education, elementary science and elementary mathematics education. These students have to take “General Chemistry Course” and “Chemistry Laboratory ” as part of their schooling. In order to collect data, a pencil-paper test was developed. The test was given to a total of 135 preservice teachers (45 in each department). The collected data showed that although preservice teachers took laboratory courses in their schooling, they made mistakes in tasks such as calculation, preparation of solution with proper laboratory tools, taking into account states of matter in solution preparations and so forth. Based on the results, some suggestions are made. 
Kimya laboratuvarını kullanacak öğretmenler, bazı bilgi ve becerileri lisans düzeyindeki eğitimleri esnasında kazanmalıdırlar. Bu çalışma, öğretmen adaylarının laboratuvar çalışmalarının temelini teşkil eden çözelti hazırlama ve laboratuvar malzemelerini doğru kullanma becerilerine ilişkin eksikliklerini belirlemek ve bu eksikliklerini giderilmesine ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma, İlköğretim Matematik, Fen Bilgisi ve Kimya Öğretmenliği programlarında Genel Kimya I, II ve laboratuvar uygulamalarına katılmış öğrencilerle birlikte yürütülmüştür. Araştırmada, veri toplama aracı olarak yazılı cevap gerektiren bir test kullanılmıştır. Geliştirilen test, her programdan 45' şer olmak üzere, toplam 135 öğretmen adayına uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının laboratuvar derslerini almış olmalarına rağmen, hesaplama, uygun araç-gereçler kullanarak çözelti hazırlama ve çözelti hazırlamada maddenin halini dikkate almama gibi hatalar yaptıkları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular dikkate alınarak, öğretmen adaylarının laboratuvarla ilgili temel bilgi ve becerilerinin yeterli düzeye çıkarılabilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.