Asit Ve Bazlar Konusu Üzerinde 5E Modeli Ve REACT Stratejisini Farklılaştırma


Ültay N., ÇALIK M.

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.5, no.2, pp.199-220, 2011 (SCI-Expanded)

Abstract

Since secondary school physics and chemistry curricula are based on context-based approach, REACT strategy, which has been getting popular in Turkish context, is confused with 5E model because of its structure and content. In this context, this study illustrates similarities and differences of the REACT strategy and the 5E model based on “acids and bases” topic. Therefore, this study will be a guide for teachers who will implement the new secondary science curricula and for researchers wishing to develop and implement materials based on the REACT strategy.

Ortaöğretim Fizik ve Kimya Öğretim Programının bağlam temelli yaklaşıma uygun olarak geliştirilmeye başlanmasıyla beraber popülerliği artan REACT stratejisi, yapı ve içerik açısından 5E modeliyle karıştırılmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmada 5E modeli ve REACT stratejisinin benzer ve farklı yönleri asit ve bazlar konusu üzerinde örneklendirilmiştir. Böylece, bu çalışma, REACT stratejisine uygun materyal hazırlayıp uygulamak isteyen araştırmacılara ve yeni geliştirilen öğretim programlarını uygulayacak öğretmenlere yol gösterici nitelikte olacaktır.