Steroid Kullanan Astımlı Çocuklarda Swept-Source Optik Koherens Tomografi ile Yapılan Retina Kalınlık Analiz Bulguları


GÜNAY M., DOĞRU M., ÇELİK G.

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 50. ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 9 - 13 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No