"Kıyı Kullanıcılarının Kıyı Alanı Rekreasyon Planlama Kararları Üzerindeki Etkisi: Trabzon Kıyı Bandı Örneği


Özdemir B., DEMİREL Ö.

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi,, pp.1-11, 2014 (Peer-Reviewed Journal)