İlerleyici olmayan nörolojik bulgular, bilateral temporal kistler ve lökoensefalopati ile tanımlanan yeni bir hastalık: olgu sunumu.


ŞAHİN S. , UYSAL S.

X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Turkey, 28 - 31 May 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey