FATİH Projesine Yönelik Görüşleri Değerlendirme Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması


KARAL H., AKTAŞ İ., TURGUT Y. E., GÖKOĞLU S., AKSOY N., ÇAKIR Ö.

Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, vol.14, no.2, pp.325-348, 2013 (Peer-Reviewed Journal)