Kinolin grubu içeren periferal ve non-periferal çinko ve magnezyum ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi, asetilkolinesteraz (AChE), butirilkolinesteraz (BuChE) ve glukozidaz enzimleri üzerindeki inhibitör etkileri


Yalazan H., Akkaya D. , Barut B. , Yıldırmış S. , Kantekin H.

33. Ulusal Kimya Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.23

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23