Authorities and Responsibilities in the control of Registered Maps and Plans


Creative Commons License

Yıldız O., Çoruhlu Y. E., Uzun B., Turhan Ş.

Türk İdare Dergisi, no.492, pp.369-403, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türk İdare Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.369-403
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Tescile konu harita ve planlar çeşitli kurumların sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Bu kurumlardan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) merkezi yönetimin, belediye/il özel idaresi ise yerel yönetimlerin temsilcisidir. Karayolları, Devlet Su İşleri vb. kurumlar ise yerinden yönetim teşkilatlanması kapsamında idari kamu kurumlardır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ise kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Buna göre bu projelerin denetiminde yerel yönetim teşkilatı, merkezi idarenin temsilcisi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu sorumludur. Ancak uygulamada bu kurumlar arasında bazı yetki tartışmaları gündeme gelmektedir. Sorun idari vesayet tartışmalarını gündeme getirmiştir. Bu durumu tespit etmek için alan taraması (anket) ve TKGM teftiş sonuçları araştırılmıştır. Ayrıca yargı kararları ile tartışma desteklenmiştir. Problemin kaynağı olarak imar mevzuatına aykırı istekler, imar denetim mekanizmasının kurumsallaşmaması vb. eleştiriler dikkat çekmektedir. TKGM’nin imar denetimi konusunda örneklem grubunda fikir birliğinin sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Diğer sonuçlara bakıldığında yerel yönetimlerde teknik personel eksikliği, özellikle ilçe belediyelerinde alınan hatalı imar kararları dikkat çekmektedir. Örneklem grubunun önemli kısmı yeni bir imar denetim modeline ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. TKGM teftiş sonuçları ise özetle kurumun yapacağı denetimlerde yerel yönetimlerin alacağı kararların şekli yönüyle denetlenebileceğine vurgu yapılmıştır. Yargı kararlarında da benzer yaklaşım görülmektedir. Sonuç olarak, makalede yapılacak denetimin kapsamı imar, kadastro ve tapu tekniği açısından sınıflandırılmıştır.