Deprem Öncesi İyonosferik Toplam Elektron İçeriği Değişimleri İle Deprem İzlenebilirliğinin İncelenmesi Projesi: Ara Sonuçlar


YALÇINKAYA M. , TANIR KAYIKÇI E. , ULUKAVAK M., ÖZTÜRK S., KANDEMİR R., KARSLI H.

TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK) 2018 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye