RE-THINKING THE IDEA OF TERROR: HOLY TERROR


Özgürbüz M. E.

Söylem Filoloji Dergisi, vol.6, no.1, pp.260-265, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29110/soylemdergi
  • Title of Journal : Söylem Filoloji Dergisi
  • Page Numbers: pp.260-265

Abstract

Yaygın görüşün aksine zıt kavramlar birbirlerinden tam anlamıyla soyutlanmış değildir. Dolayısıyla terörün kaynağını sadece kötülüğe dayandırmak basit yolu seçmek olacaktır. Her şeyi yaratan tanrının tek yönlü olmaması gibi insan ve hayat da tek yönlü değildir. İnsana hayat veren tanrıda dahi bulunan iki yanlılık, evren ve insanda da kendini gösterir. Hayata dair bir kavram olan terörün söz konusu ikilikten soyutlanması mümkün değildir. Bu sebeple terörü anlamak için onu; tarihsel, metafiziksel, politik ve teolojik açıdan doğru okumak ve anlamlandırmak gerekmektedir. Terry Eagleton tarafından yazılan ve postmodernist kuramlara yoğunlaşan Holy Terror, metne adını veren ve birbirleriyle tezat içindeymiş gibi görünen “holy” ve “terror” kelimelerinin bir arada varoluşuna paralel şekilde “terör” kavramını kutsallık bağlamında teolojiye dayandırarak yeniden inşa eder.