Türk Basketbol Hakemlerinde Bazı Antropometrik ve Vücut Kompozisyonu Değerleri.


AYAN V., BEKTAŞ Y., MÜLAZIMOĞLU O., BEKTAŞ Y., EROL A. E., MÜLAZIMOĞLU O., ...More

Ege Üniversitesi BESYO Performans Dergisi,, vol.15, pp.23-29, 2009 (Peer-Reviewed Journal)