Kırsal Alan Planlamasında mekânsal Bilgi Teknolojileri kullanımı


Creative Commons License

AYHAN E., Köksoy E., Ölmez A., Koç Z.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler dergisi, no.47, pp.7-13, 2010 (Peer-Reviewed Journal)