Türkiye’de Adli Muhasebe Eğitimine Yönelik Bir Araştırma


PEHLİVAN A., DURSUN A.

Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.26, no.2, pp.129-141, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.129-141
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

In many developed countries, and particularly in the USA a great importance has been attached to specialization in forensic sciences, as well as any other fields, and within this frame a new branch of science referred to as "forensic accounting" has arisen. Contributing to the detection of various fraudulent transactions made especially within the scope of economic and fiscal activities, and to the development of methods and techniques that would prevent all kinds of fraudulent transactions, forensic accounting has become an important science nowadays.

In order to use the methods and techniques developed within the field of forensic accounting in the fight against criminals, it is now a necessity to have the persons who will serve in this area undergo a qualified specialization education based on scientific rules.

Within this frame, with the application of a questionnaire intended for determining the points of view of the academicians in Turkey on forensic accounting education, it has been established that an adequate infrastructure regarding forensic accounting does not exist in Turkey, that the academicians who are in the position of providing education are reluctant to include forensic accounting in the curriculum and some suggestions intended for having forensic accounting education developed in Turkey has been set forth.

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere gelişmiş birçok ülkede her alanda olduğu gibi, adli bilimler alanında da uzmanlaşmaya büyük önem verilmiş ve bu çerçevede “adli muhasebe” adında yeni bir bilim dalı ortaya çıkmıştır. Adli muhasebe, özellikle iktisadi ve mali faaliyetler kapsamında yapılan çeşitli hileli işlemlerin tespit edilmesine ve her türlü hileli işlemi önleyecek yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine katkı sağlayarak günümüzde önemli bir bilim dalı durumuna gelmiştir.

Adli muhasebe alanında geliştirilen yöntem ve tekniklerin suçlularla mücadelede kullanılabilmesi için bu alanda hizmet verecek kişilerin bilimsel kurallara dayalı nitelikli bir uzmanlık eğitiminden geçmeleri artık zorunluluk halini almıştır.

Bu zorunluluktan hareket edilerek bu çalışmada, Türkiye’deki akademisyenlerin adli muhasebe eğitimine bakış açılarının tespit edilmesine yönelik anket çalışması yapılarak, adli muhasebe ile ilgili Türkiye’de yeterli bir eğitim altyapısının bulunmadığı, eğitim veren konumunda bulunan akademisyenlerin adli muhasebe eğitiminin müfredatlarına eklenmesi konusunda isteksiz oldukları belirlenmiş, adli muhasebe eğitiminin Türkiye’de geliştirilmesine yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.