Bir İnsan Hakkı Olarak Barış: İnsan Hakları/Barış İlişkisinin 21. Yüzyıldan Görünümü


Akkan Güngör F., Aksu Z.

Novus Orbis: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, vol.2, no.1, pp.4-14, 2020 (Peer-Reviewed Journal)