Education Information

Education Information

 • 2008 - 2012 Postgraduate

  Ataturk University, Hemşirelik/Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Esasları, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Trabzon Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Hemşirelik öğrencilerinin enjeksiyon uygulamaları için mobil destekli artırılmış gerçeklik eğitim materyalinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi

  Karadeniz Technical University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik

 • 2012 Postgraduate

  Perkütan Koroner Girişim Yapılan Hastalarda Kateter Bölgesine Yapılan Soğuk Uygulamanın Hematom, Ekimoz, ve Ağrı üzerine Etkisi

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016Farkındalıklı Bir Yaşama Dokunmak

  Other , Yönetici Hemşireler Derneği

 • 2016TÜBİTAK İçin Araştırma Projesi Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamaları Eğitimi

  Education Management and Planning , Karadeniz Teknik Üniversitesi

 • 2016Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları

  Health&Medicine , Acıbadem Üniversitesi

 • 2015Çocuk İstismarını Belirleme ve Raporlama

  Health&Medicine , KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2015Çok Değişkenli Biyoistatistik Analizler Kursu

  IT , KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2012Mezuniyet Sonrası Nefroloji Hemşireliği Kursu

  Health&Medicine , TNDTH Derneği ve KTÜ

 • 2011Acil Tıp Kış Sempozyumu EKG Kursu

  Health&Medicine , Acil Tıp Uzmanları Derneği

 • 2010İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu ((CPR-ACLS))

  Health&Medicine , Türk Kardiyoloji Derneği ve Acil Tıp Uzmanları Derneği

 • 2006Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları Kurs Sertifikası

  IT , Milli Eğitim Bakanlığı