Ögrenim Bilgisi


Doktora
1999 - 2004
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri , Jeodezi Ve Fotogrametri, Türkiye

Yüksek Lisans
1994 - 1998
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri , Jeodezi Ve Fotogrametri, Türkiye

Lisans
1991 - 1994
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık , Jeodezi Ve Fotogrametri, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Dilim Esasına Dayalı UTM Sistemi İçin Alternatif Çözüm Yöntemlerinin İncelenmesi , Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Bölümü, 2004
Yüksek Lisans, Gauss-Krüger Tasvirinde Çözüm Yöntemlerinin İncelenmesi , Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Bölümü, 1998

Akademik Unvanlar / Görevler


Prof. Dr.
2021 - Devam Ediyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

Doç. Dr.
2013 - 2021
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Examining landslides by different geodetic deformation models: a case study on Esiroglu-Isiklar location, Trabzon, Turkey
  Kadı F., Yildirim F.
  ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, cilt.58, sa.3, ss.413-449, 2023 (SCI-Expanded)
 2. Production of optimum forest roads and comparison of these routes with current forest roads: a case study in Macka, Turkey
  YILDIRIM F., KADI F.
  GEOCARTO INTERNATIONAL, cilt.37, sa.8, ss.2175-2197, 2022 (SCI-Expanded)
 3. Risk analysis of forest roads using landslide susceptibility maps and generation of the optimum forest road route: a case study in Macka, Turkey
  KADI F., YILDIRIM F., SARALIOĞLU E.
  GEOCARTO INTERNATIONAL, cilt.36, sa.14, ss.1612-1629, 2021 (SCI-Expanded)
 4. SOLVING THE MERIDIAN ARC DISTANCE PROBLEM USING COMPUTER ALGEBRA
  Yildirim F.
  APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS, cilt.12, sa.3, ss.348-354, 2013 (SCI-Expanded)
 5. SELECTING SUITABLE MAP PROJECTIONS IN MINIMIZING DISTANCE DISTORTIONS IN GIS-BASED APPLICATIONS: A CASE STUDY FROM TURKEY
  Yildirim F.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.21, sa.10, ss.2916-2921, 2012 (SCI-Expanded)
 6. Numerical damage assessment of Haghia Sophia bell tower by nonlinear FE modeling
  Bayraktar A., Sahin A., Ozcan D. M., Yildirim F.
  APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, cilt.34, sa.1, ss.92-121, 2010 (SCI-Expanded)
 7. Modal Parameter Identification of Hagia Sophia Bell-Tower via Ambient Vibration Test
  Bayraktar A., TÜRKER T., Sevim B., ALTUNIŞIK A. C., YILDIRIM F.
  JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION, cilt.28, sa.1, ss.37-47, 2009 (SCI-Expanded)
 8. Selecting Map Projections in Minimizing Area Distortions in GIS Applications
  YILDIRIM F., Kaya A.
  SENSORS, cilt.8, sa.12, ss.7809-7817, 2008 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Automatic extraction of the polygon obtained by the intersection of parcels with the geometric algorithms
  Ozdemir E., YILDIRIM F., KADI F.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, cilt.7, sa.2, ss.91-100, 2022 (ESCI)
 2. Proposed single-zone map projection system for Turkey
  YILDIRIM F., KADI F.
  REPORTS ON GEODESY AND GEOINFORMATICS, cilt.112, sa.1, ss.35-45, 2021 (ESCI)
 3. Determining the area corrections affecting the map areas in GIS applications
  YILDIRIM F., KADI F.
  REPORTS ON GEODESY AND GEOINFORMATICS, cilt.112, sa.1, ss.9-17, 2021 (ESCI)
 4. DETERMINATION OF AN APPROPRIATE PROJECTION SYSTEM FOR FOREST AREAS IN TURKEY
  Yıldırım F., Kadı F., Kurtipek A.
  Geodesy and Cartography, cilt.46, sa.2, ss.41-47, 2020 (Scopus)
 5. ANALYSIS THE GEOMATICS DISCIPLINE IN TURKEY
  YILDIRIM F., BAŞER V.
  Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.38, sa.2, ss.889-906, 2020 (ESCI)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Finding most suitable route in terrain: a case study in the city of Trabzon
  KADI F., YILDIRIM F.
  1st International Congress on Engineering and Technology Sciences (ICETS), Afyon, Türkiye, 22 - 25 Aralık 2017, ss.100
 2. Risk Analysis of Forest Roads Using Landslide Susceptibility Maps and Suitable Forest Road Route Selection: A Case Study in Maçka Forestry Operation Directorate, Trabzon
  KADI F., YILDIRIM F., USTA Z.
  International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.100
 3. Landslide Risk Analysis and Determination of Suitable Routes for Village Roads
  KADI F., YILDIRIM F.
  2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET'17), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.867-868
 4. Landslide risk analysis and determination of suitable routes for village roads
  YILDIRIM F., KADI F.
  II. International conference on advanced engineering technollogies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.198
 5. Datum ve Dilim Dönüşümünün Parsel Alanlarına Etkisi
  YILDIRIM F., YILDIRIM D.
  14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarı, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2013, ss.1-8

Verdiği Dersler

Jeodezi II, Lisans, 2021 - 2022
Jeodezide Geometrik Algortimalar, Doktora, 2021 - 2022
Jeodezi I, Lisans, 2020 - 2021
Mühendislik Etiği, Lisans, 2020 - 2021
CBS Harita projeksiyon Seçimi, Doktora, 2020 - 2021
Matlab Mapping Toolbox, Doktora, 2020 - 2021
Datum, Projeksiyon ve Koordinat Dönüşümleri, Doktora, 2020 - 2021

Yönetilen Tezler

Yıldırım F., Türkiye ulusal uçuş rotaları için jeodezik yöntemlerle en kısa güzergâh analizi, Doktora, O.KAHYA(Öğrenci), 2019
Yıldırım F., Parsel kesişimlerinde geometrik algoritmaların incelenmesi, Yüksek Lisans, E.ÖZDEMİR(Öğrenci), 2018
Yıldırım F., Ülkemizde orman alanları için harita projeksiyonu seçimi, Yüksek Lisans, A.KURTİPEK(Öğrenci), 2017
Yıldırım F., Arazi değişiminin sayısal yükseklik modellerinden otomatik türetilmesi, Yüksek Lisans, F.KADI(Öğrenci), 2015

Metrikler

Araştırma Alanları

Kartoğrafya, Harita Mühendisliği-Geomatik, Harita Projeksiyonları, Mühendislik ve Teknoloji

Akademi Dışı Deneyim

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI