Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2014 - Continues Assistant Professor

    Karadeniz Technical University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

Courses

  • Undergraduate Türk Siyasal Hayatı

  • Undergraduate Çağdaş Siyasal Akımlar