Metal Oksit Esaslı Kontak Malzemesi Üretimi ve Özelliklerinin İncelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Serkan Bıyık

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MURAT AYDIN