Faaliyet Gider Türlerinin Marka Değeri Üzerine Etkisi: Brand Finance Turkey-100'de Yer Alan Şirketlere Yönelik Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Mahmut KOÇAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): BİLAL GEREKAN