Artroskopik diz cerrahisi sonrası intrartiküler olarak uygulanan morfin ve bupivakainin postoperatif analjezi üzerine etkileri


Öğrenci: Şebnem Saraçoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET EROĞLU