KISMEN ÖNGERİLMELİ BETON KİRİŞLERİN YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI VE GENETİK ALGORİTMAYLA OPTáMUM TASARIMI


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Erdem TÜRKELİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HASAN TAHSİN ÖZTÜRK