Kuzey Anadolu’daki Eosen yaşlı linyit kömürlerinin jeokimyasal özellikleri ve çökelme ortamları, 175 s.,


Öğrenci: Fatma Hoş Çebi

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SADETTİN KORKMAZ