İnsan kaynakları-muhasebe etkileşiminin finansal performans ile ilişkisi: Borsa İstanbul 100 endeksi'ne dahil işletmeler üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: SONGÜL SÜROL

Supervisor: Uğur Kaya