Şehir planlamada bir yöntem olarak kent morfolojisi: Görele


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Beyza Karadeniz

Danışman: Yelda Aydın Türk